Czyste Światło

Więzi karmiczne

Więzi karmiczne powstają w podświadomym umyśle jako mechanizmy i wzorce funkcjonowania w relacjach pomiędzy konkretnymi osobami, oraz w strukturze energetycznej człowieka jako sieć wzajemnych połączeń nićmi Aka*, a także jako fragmenty duszy innej istoty.

Zdarza się, że w swoją Drogę Życia mamy wpisane osoby, z którymi łączą nas zaszłości karmiczne. Nieuzdrowiona karma** sprawia, że takie osoby odbieramy wyłącznie poprzez pryzmat przeszłych wspólnych doświadczeń, podświadomie przyjmując wobec nich konkretne role, postawy czy oczekiwania. Nasze Niższe Ja (inaczej niż świadome, Średnie Ja, które nie przenosi informacji pomiędzy kolejnymi wcieleniami) doskonale „pamięta” całą sieć powiązań tzw. relacji karmicznych i dąży do stworzenia okazji, by ponownie się odegrały, choć nie zawsze w tej samej konfiguracji czy formie. Osób z którymi łączy nas nieoczyszczona karma zazwyczaj nie widzimy na trzeźwo i przytomnie, a spotykając je na swojej drodze od razu uruchamiamy zakodowane w podświadomym umyśle wzorce odpowiednich zachowań i reakcji na nie.
 
Ludzie najczęściej „przyciągają się” do siebie na podstawie podświadomej identyfikacji (rozpoznania) podobnych wzorców i mechanizmów funkcjonowania w świecie. Z reguły są to związki, które rozpoczyna i kończy jedno wcielenie. Zdarza się jednak, że tzw. wspólna karma nie wypali się wraz ze śmiercią konkretnych osób, co spowoduje, że pomimo utraty świadomej pamięci pomiędzy kolejnymi inkarnacjami nasze podświadomości „znajdą się” co zaowocuje stworzeniem relacji karmicznej. Zdarza się również tak, że wspólna karma oczyści się (uzdrowi) w danym momencie, tylko po jednej stronie, a wtedy taka osoba nie ma już potrzeby podtrzymywania danej relacji, z czym osoba o nieoczyszczonej karmie nie potrafi się pogodzić, nie rozumie i jest mocno zdziwiona dlaczego ta pierwsza nie reaguje zgodnie z jej oczekiwaniami. Wtedy warto afirmować sobie, że: zwracam wolność danej osobie i pozwalam sobie widzieć ją na trzeźwo i przytomnie.
 
Główną motywacją do tworzenia związków karmicznych i „trzymania się” konkretnych osób mogą być różnego rodzaju uzależnienia lub współuzależnienia. Zależności wzmocnione poprzez decyzje podejmowane w stanach silnych uniesień emocjonalnych, często dodatkowo w stanach silnego zawężenia świadomości związanych z upojeniami narkotycznymi, transami, hipnozami itp. (W stanach zawężonej świadomości, nie mamy możliwości skonfrontowania swoich wizji i odczuć z realną rzeczywistością. Dlatego dużo szybciej kodują i ugruntowują się w podświadomości wszelkie decyzje i wybory jakie wtedy podejmujemy, zanika naturalny mechanizm obronny, a wszelkie doznania sprawiają wrażenie bardzo realnych i prawdziwych wręcz odkrywczych lub oświecających). Także poczucie doznanych lub wyrządzonych krzywd, potrzeba zemsty, wszelkie obietnice, przysięgi, zobowiązania czy misje, oraz wszelkie zachłanności: na moc, wiedzę, energie seksualną itp. to z grubsza to, czego efektem jest tworzenie związków karmicznych. W nadziei, że zrealizujemy w końcu założone cele, dotrzymamy obietnic, dochowamy wierności, doznamy obiecanych przyjemności, czy zrealizujemy misterny plan zemsty. I to wszystko przy jednoczesnym braku świadomości po co i dlaczego, za to z nieprzepartą potrzebą, wręcz przymusem działania na rzecz spełnienia się w danej roli, przy tej i tylko tej osobie.
 
Zapewne każdy z nas przynajmniej raz spotkał w swoim życiu osobę, przy której poczuł niczym nieuzasadnioną niechęć, obrzydzenie, paraliżujący lęk, silne poczucie zobowiązania, niemoc, pożądanie seksualne, nieprzytomny zachwyt czy głębokie poczucie winy. Silne emocje, które zdominowały daną relacje zanim nawet zdążyliśmy się dobrze poznać. Mówi się wtedy o odnowieniu karmy w relacji z daną osobą.
 
Zdarza się również, że w naszym najbliższym otoczeniu odradzają się tzw. strażnicy (rozwoju, związku, sukcesu, szczęścia, spełnienia czy Oświecenia). Osoby, które mają za zadanie dopilnować byśmy coś konkretnego zrealizowali lub odwrotnie, by utrudnić, bądź wręcz uniemożliwić nam osiągnąć konkretny cel. Są to osoby, które z reguły sami wybraliśmy do tej roli, patrząc przez pryzmat ich wzorców i wymuszając na nich konkretny stosunek do nas poprzez różnego rodzaju prowokacje i manipulacje. Głęboko wierząc, że dzięki nim coś sobie ułatwimy, bądź uchronimy się przed niewłaściwymi wyborami i ich skutkami. Jednak wraz ze wzrostem świadomości zaczyna do nas docierać, że to do czego chcieliśmy się za pomocą innych zmotywować wcale nie jest takie fajne i potrzebne, a to przed czym strażnicy mieli nas chronić i wybijać nam z głowy okazuje się być tym, co tak naprawdę chcielibyśmy realizować. W takiej sytuacji warto uświadomić sobie w jakim stanie świadomości byliśmy zgadzając się na strażnika i zwolnić go z danej misji uzdrawiając relację karmiczną.
 
Często też w naszych ciałach energetycznych pozostają fragmenty duszy (życiowej energii) innych istot, tych z którymi byliśmy lub nadal jesteśmy silnie związani emocjonalnie. Działa to też w drugą stronę, cząstki naszej duszy odrywają się i przywiązują do struktury energetycznej innych osób. Możliwe, że chodzi o to, by jeszcze silniej się od siebie uzależnić, lub w ten sposób próbować zapełnić pustkę związaną z wzorcami braku różnych aspektów uczuć, a może po prostu dzieje się to automatycznie na skutek nawiązania głębokiej relacji uczuciowo – emocjonalnej z druga osobą? Wtedy możemy mieć takie poczucie, że jakaś cząstka nas samych umarła wraz z odejściem ważnej dla nas osoby, możemy też odczuwać bezsilność w uzdrawianiu danej relacji, a nawet brak możliwości doświadczania szczęścia i spełnienia się bez obecności tej osoby w naszym życiu.
 
Wszystkich chętnych zapraszam na zabiegi energetyczne rozcinania więzi karmicznych, zabiegi które ułatwią i przyspieszą pracę nad oczyszczaniem relacji z konkretną osobą. Byśmy mogli spojrzeć jaśniej i przejrzyściej na to, co faktycznie łączy nas z daną osobą i samemu zdecydować czy jest to dla nas korzystne i Zgodne z Najwyższym Dobrem. Przed przystąpieniem do zabiegu zapraszam na bezpłatną konsultację.
 
*nić Aka – telepatyczne powiązanie, którym posługuje się nasza podświadomość. Energetyczna nić za pomocą której tworzymy połączenia z innymi osobami lub rzeczami. Systematyczne zasilanie jakiegoś powiązania poprzez energię myśli tworzy stałe połączenie ułatwiając dostrojenie się i odczuwanie połączonej osoby.
 
**karma - każdy zamiar (myśl), a w konsekwencji działanie tworzy konkretny skutek i konkretną jakość. Zbiór wszystkich takich działań nazywamy karmą indywidualną danego człowieka. Karma może być negatywna lub pozytywna.