Czyste Światło

O ciałach energetycznych i czakrach człowieka

Ten krótki artykuł napisałam pod kątem wyjaśnienia i doprecyzowania niektórych zagadnień związanych z moją ofertą zabiegów uzdrawiania duchowego – praca na czakramach.
 
Każdy z nas oprócz ciała fizycznego posiada jeszcze subtelne ciała energetyczne takie jak: ciało eteryczne, astralne, mentalne i przyczynowe, oraz zalążki ciał duchowych: buddhi oraz atmicznego, które to ciała rozwijają się wraz z wzrostem jakości energii i świadomości duchowej.
 
Ciało eteryczne: W ciele eterycznym zakodowane są właściwości ciała fizycznego, jest to ciało w którym gromadzi się energia życiowa (prana).
 
Ciało astralne: jest to ciało emocjonalne, odbiera bodźce z otoczenia i reaguje na nie, reakcja ciała astralnego jest instynktowa i zgodna z zakodowanymi wzorcami. Nie podlega interpretacji, logice.
 
Ciało mentalne: W ciele tym odbywa się myślenie konkretne polegające na analizie danych. Dane dostarczane są przez zmysły i uczucia, Odpowiada to pojęciu intelektu.
 
Ciało przyczynowe: Jest to sfera twórczej i sprawczej myśli. Tu powstają idee i pojęcia abstrakcyjne. To tu dochodzą inspiracje z wyższych sfer umysłu (Wyższego Ja).
 
Ciało buddhi: Domeną tego ciała jest postrzeganie poprzez uczucia wyższe. Buddhi jest łącznikiem, przez który boska mądrość dociera do naszej świadomości.
 
Ciało atmiczne: to ciało jednoczy, harmonizuje nas z boską świadomością, Panują tu boskie prawa, boska wola i boska jakość energii i uczuć.
 
Nie ma wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi ciałami. Materia jednego przenika w drugie powodując stopniowe przejście i zazębianie się funkcji. Dzięki temu w pełni zdrowy i zharmonizowany człowiek utrzymuje spójność myślenia, działania, emocji i uczuć.
 
Czakry (Ćakra – okrąg) to ośrodki energetyczne, centra energii duchowej człowieka, które odbierają, magazynują i promieniują energią duchową o wibracji właściwej dla swojej roli i funkcji. Wielkość i stopień rozwinięcia czakramów zależy od stopnia rozwoju duchowego. Czakry w pełni rozwinięte można zaobserwować u osób bliskich oświecenia, wtedy trzy górne przenikają przez pozostałe, obejmując swym promieniowaniem czakram podstawy, a linia serca łączy wszystkie od góry do dołu, tworząc jedność na wszystkich poziomach struktury energetycznej człowieka.
 
U osób nie zainteresowanych duchowością czakramy są małe i niedorozwinięte, szczególnie te górne. Wraz z rozwojem duchowym następuje rozwój czakr, a w momencie, kiedy są już na tyle duże, by mogły stykać się ze sobą zachodzi między nimi komunikacja, wymiana energii duchowych.
 
Wyróżniamy siedem głównych czakramów w ciele człowieka:
Korony – Sahasrara
Trzeciego oka - Adźńa
Gardła - Wiśuddha
Serca - Anahata
Słoneczna (Splotu słonecznego) - Manipura
Sakralna ( brzucha) - Swadhiszthana
Podstawy – Muladhara
 
Dla każdego czakramu właściwe są konkretne cechy urzeczywistnienia:
Korona:
prostota, rzeczywistość, piękno, szczęśliwość, czystość, światłość
Trzecie oko:
pewność, spokój, sprawiedliwość, łagodność, mądrość, cierpliwość, czystość, światłość
Gardło:
łatwość, lekkość, delikatność, zaradność, wolność, swoboda, spontaniczność, czystość, światłość
Serce duchowe:
miłość, ufność, hojność, szczerość, ciepło, radość, czystość, światłość
Splot słoneczny:
dostatek, pełnia, szacunek, przebaczenie, ciepło, czystość, światłość
Sakralna:
bezpieczeństwo, zgodna, życzliwość, akceptacja, niezależność, przyjemność, zadowolenie, czystość, światłość
Podstawa:
niewinność, zdrowie, moc, spełnienie, błogość, czystość, światłość
 
Kiedy zaczynamy świadomie rozwijać się duchowo, z reguły w pierwszej kolejności zajmujemy się poprawą jakości naszego życia. Szczególnie w tych aspektach, w których do tej pory nie szło nam jakoś szczególnie łatwo i przyjemnie (związki, prosperita, bezpieczeństwo, samoocena itp.)
 
Dużym wsparciem w pracy nad sobą jest, kiedy w „przepracowywaniu” określonego tematu jednocześnie wzmacniamy i rozwijamy konkretną czakrę, tą na której znajdują się cechy urzeczywistnienia, związane z danym tematem. To zdecydowanie przyśpiesza proces uzdrawiania, wzmacnia pole energetyczne człowieka i wspiera proces pozytywnych zmian.
 
Zabiegi oczyszczania czakr i wzmacniania cech urzeczywistnienia, które oferuję - powodują , że w ich trakcie zostają naruszone, albo całkowicie rozbite blokady uniemożliwiające naturalną pracę danej czakry i swobodny przepływ energii. Przywracają naturalną wibrację czakr oraz ich harmonijne działanie, zgodnie z przeznaczeniem i funkcjami, które pierwotnie miały.
Przed przystąpieniem do zabiegu proponują bezpłatną konsultacje, a po zabiegu dokładny opis zaobserwowanego procesu zmian.